BẠN CẦN ĐĂNG NHẬP ĐỂ NHẬP LIỆU
THỐNG KÊ THEO DẠNG BỆNH CỦA NGƯỜI TÂM THẦN, RỐI NHIỄU TÂM TRÍ TẠI QUẢNG NINH
 
Tâm thần phân liệt
2676
Trầm cảm
246
Động kinh
742
Rối loạn lo âu
149
Sa sút trí tuệ
523
Rối loạn sự phát triển lan tỏa
149
Nghiện chất
419
Chậm phát triển tâm thần
909
Rối loạn tâm thần do tổn thương não
457
Tổng số
6918